1. Velkommen!

Takk for at du er interessert i den pedagogiske mappen min! Da er du kanskje like interessert i (språk)undervisning som jeg er? Mappen har en dobbelt målsetning:

  1. Dokumentasjon av mine pedagogiske meritter
  2. Refleksjon over min fagpedagogiske virksomhet

Teksten kan leses som en dialog mellom teoretiske posisjoner og empiriske resultater fra pedagogisk forskningslitteratur på den ene side og mine praktiske erfaringer gjennom 25 år i klasserommet på den annen. Sentralt står ideene om “constructive alignment” (Biggs 1999) og “speilvendte klasserom” (Lage et al. 2000, Abeysekera & Dawson 2015).

Mappen er utarbeidet med utgangspunkt i Institutt for språk og kulturs (ISK) korte, fyndige, ambisiøse og forpliktende plan for styrking av det pedagogiske fagmiljøet (se også del 7.2):

  1. ISK har som mål å få minst én merittert underviser ved hver utlysning..
  2. ISK skal utvikle fagpedagogisk mentorordning ledet av instituttets meritterte undervisere.
  3. ISK skal legge til rette for at instituttets meritterte undervisere søker om såkornmidler, utviklingsmidler og fyrtårnmidler for å styrke instituttets utdanninger og pedagogiske kompetanse.
  4. ISK skal søke om Senter for Fremragende Undervisning.

Instituttledelsen har bedt meg om å søke, slik at firepunktsplanen ovenfor kan realiseres med utgangspunkt i forskningsgruppen CLEAR, som Laura Janda (merittert underviser, 2017) og jeg har grunnlagt sammen.

MAPPEOMFANG: 7459 ord (sitert litteratur, del 6, ikke medregnet)