Velkommen til mappa mi

Hei, jeg heter Jahn Petter Johnsen og er professor i fiskeri- og havbruksforvaltning  ved  Norges fiskerihøgskole, UiT- Norges arktiske universitet.

Her kan du gjøre deg kjent med  undervisninga mi i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksforvaltning.  Formålet med undervisninga er å utvikle studentenes forståelse av hvordan marine ressurser og miljø kan forvaltes bærekraftig.  Tekstene i denne mappa dreier seg om hvordan vi ved Norges fiskerihøgskole organiserer og tilrettelegger undervisning slik at studentene utvikler denne forståelsen. Den røde tråden i refleksjonene er det som kan kalles et relasjonelt og institusjonelt perspektiv på utdanning.  Et viktig element er samspillet mellom oss lærere, studentene og institusjonen. Vi lærer av hverandre, vi veileder hverandre og vi trekker på ulike erfaringer og tilbakemeldinger Jeg anser derfor det som kalles «Scholarship of Teaching and Learning» (SoTL) (Allern 2011) som en relasjonell kompetanse som springer ut av dette samspillet og som påvirkes av programorganisering og institusjonelle rammer. Tekstene mappa i denne legger derfor vekt på relasjonelle og institusjonelle forhold. I forskning og i SoTL står fagfellevurdering sentralt. Fagfellesamarbeid og fagfellevurdering er av de elementene som beskrives i utviklingsdelen.  Vi undersøker blant annet hvordan fagfellevurdering av undervisning kan få oss til skifte fokus fra lærerprestasjon til program- og emneutvikling og læringsaktiviteter.  Alle vedlegg  ligger samlet under en egen fane Dokumentasjon, med korte kommentarer, undersider og lenker som utfyller eller dokumenterer.

Referanser

Allern, Marit. 2011.  Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge: Pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs. Uniped (34)  3 :  https://www.idunn.no/uniped/2011/03/scholarship_of_teaching_and_learning_sotl_i_norge_pedago