A.9 Student evaluations

In October 2016, students in RUS 0100 (first-semester Russian) and RUS 1025 (third-semester Russian) were asked to evaluate the quality of their Russian courses. These two courses were  team-taught by me together with my colleagues Tore Nesset and Svetlana Sokolova. The students’ comments are presented in full below. In addition, students were asked what they plan to do after they complete their studies. Their responses show that nearly all of them are motivated to use what they have learned in their careers.

The students’ responses focus primarily on the high quality and competence of the team of teachers, who they say truly care about the students and their subject. One of the students even specifically remarks on the advantages of having a whole team of teachers with varying strengths: “Foreleserne har forskjellig bakgrunn, noe som gir oss dyp og god undervisning”. One recurrent theme is that the students feel secure (several use the word “trygg”) in their courses, that they are gaining self-confidence in their use of Russian and making “solid” progress. I hope this means that they are having the “aha” moments that I aim for (see my teaching philosophy). I would have liked to have seen more indications that students are having the experience of making connections on their own, but there is at least one comment that I interpret as a reference to “aha” moments: “Russisk er utrolig spennende språk, som inneholder mange skjulte skatter.” Perhaps one indication that students are gaining the ability to become lifetime independent learners can be read into their future plans for using Russian, which are both ambitious and impressive, ranging from working for the Norwegian Defense and border patrol, international politics (especially in the Arctic/Barents region), diplomacy, and international business, to more linguistically oriented aims such as translation, teaching and research, and also including the desire to raise awareness of Russia in Norway. In order to achieve such goals, our students will need to be able to recognize and use many “aha” moments in the future, after they have completed their course of study.

Evalueringer fra studenter i RUS 0100

Hva synes du generelt om kvaliteten på russiskundervisningen i Tromsø?

Jeg synes den er veldig god. Jeg føler jeg har lært mye på de få månedene jeg har studert, og foreleserne våre er engasjerte, flinke og følger oss opp.

Jeg har studert russisk fra begynnernivå før, og føler at undervisningen her var mye bedre. Lærerne er engasjerte, de BRYR seg om studentene sine, og man ser at de skikkelig BRENNER for faget sitt, som engasjerer studentene som konsekvens. Jeg føler at etter så kort tid har vi lært så mye og jeg har mer selvsikkerhet i ferdighetene mine i russisk på grunn av undervisningen her. Jeg er fra Storbritannia og kom til Tromsø for å studere russisk fordi jeg hadde studert russisk på University of Nottingham og hadde blitt tipset at det russiske fakultetet i Tromsø var fantastisk. Jeg hadde hørt om de forskjellige professorene før jeg kom og var nesten “star struck” når jeg fikk vite hvem lærerne mine er.

Det er helt super oppfølging! Det vises godt i timene at alt er tilrettelagt godt for å beherske russisk best mulig. Jeg har aldri lært russisk før og jeg føler meg ganske trygg under opplæringen.

Generelt er undervisningen fantastisk, med lærere som viser stor interesse for faget og som støtter og muntrer opp til jobbing med faget. Det vises også på resultatene at vi har ekstremt GODE lærere som gjør oss trygge i språket.

Kvaliteten er kjempegod. Lærerne er så flinke, de er behjelpelige og de ønsker at studentene skal lære. A lære russisk er vanskelig, men med hjelp fra våre professorer er jeg ikke i tvil om at vi blir å greie det.

Dette er det 4. språket jeg lærer og progresjon og gjennomføringen av emnet er mye bedre enn annen språkopplæring jeg har gjennomført.

Studiet er svært strukturert. Alle lærerne har høy kompetanse.

Jeg er ekstremt fornøyd med kvaliteten på undervisningen. I tillegg mener jeg fagmiljøet sørger for å skape et godt studiemiljø for studentene. Den beste undervisningen jeg har mottat på UiT.

10/10. Foreleserne har forskjellig bakgrunn, noe som gir oss dyp og god undervisning.

Russiskundervisningen er av høy kvalitet.

Veldig bra kvalitet og bra oppfølging. Veldig fornøyd med undervisningsnivå.

Jeg er veldig imponert av opplegget på dette studiet, og kan si dette fordi jeg tidligere har studert økonomi og adm her i Tromsø, og ØK-ADM har ikke samme kvaliteten.

Høy kvalitet! God undervisning med lydhøre lærere som er mottakelig for spørsmål og gledelig hjelper om man trenger det.

Det er utrolig høy kvalitet, har aldri jobbet så mye med et fag før i hele mitt liv. Det er utrolig krevende, men lærere gjør det gøy, med sanger og små leker i timene. Dette mener jeg er høyst nødvendig for å huske bedre ordene, og lære uttale. Russisk er ekstremt krevende, dette er det 5. språket jeg lærer, og trives enormt.

Hva vil du bruke russisk til etter studiene?

Om jeg blir god nok (og det vil jeg jobbe for å bli!) vil jeg jobbe med oversettelse, evt. undervise i språket.

Drømmen min er å ta Master i russisk språk ved UiT. Jeg har SKIKKELIG lyst til å forske i russisk her med disse kunnskapsrike lærere og professorer!!!!!

Jeg vil gjerne utdanne meg innenfor tollvesenet/etterrettingen og mest sannsynlig bruke språket der, eller utenom.

Jeg vil bruke russisk til å slå meg ned i Nord og satser på jobber som inngår ett samarbeid mellom Norge/Russland. Generelt er russisk viktig i sammenheng med hvor mange som PRATER DET. MULIGHETER!

Jeg ønsker å bli sertifisert tolk og jeg har ambisjoner om å arbeide i utlandet. Det er uendelige muligheter. Russisk er drømmen min. Det ga motivasjon og inspirasjon når jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre med livet mitt videre.

Jeg vil tilbake til Forsvaret eller annen tilsvarende offentlig sektor hvor språkfag er særdeles nyttig i kombinasjon med tidligere arbeidserfaring.

Jeg er opptatt av lingvistikk i sammenheng med kunstig intelligens. Her bruker jeg allerede kunnskapene jeg har fått gjennom russiskkurset. Jeg er også interessert i landet Russland og kan tenke meg å jobbe der.

Jeg ønsker å jobbe innenfor arktisk politikk. Da vil russisk være en god egenskap å ha.

Alt! Både privat og i arbeidslivet. Muligheten til å lære et språk som er så viktig i Arktis er også veldig viktig for meg.

Jeg skal bruke den i jobbsammenheng.

Karriere i Forsvaret.

Jeg vil bruke russisk for å knytte Barents-regionen tettere sammen med næringslivet, og også endre nordmenns holdninger til Russland.

Forhåpentligvis i jobbsammenheng da jeg har fokusert mine mot utenrikspolitikk og jeg mener Russland vil få en større betydning enn de allerede har.

Jeg ønsker å fortsette i Forsvaret.

Evalueringer fra studenter i RUS 1025

Hva synes du generelt om kvaliteten på russiskundervisningen i Tromsø?

Kvaliteten på russiskundervisningen i Tromsø er av det beste slaget! Foreleserne er utrolig dyktige, hjelpsomme, forståelsesfulle, og strekker seg langt for at hver enkelt student skal forstå.

Jeg synes det er veldig god kvalitet. Progresjonen er solid, og lærerne sørger for at vi repeterer temaer slik at vi skal lære oss det godt. Ettersom russisk er et vanskelig språk, er dette nødvendig, og måten det gjøres her er veldig god.

Jeg synes kvaliteten på russiskundervisningen har vært meget god. Vi har flinke og kompetente forelesere, og har lært masse.

Jeg har lært masse på dette faget og syntes at alle foreleserne er kvalifiserte og veldig flinke! Selv om studie har få studenter betyr ikke det at kvaliteten er lav! Snarere tvert imot, mange tar studiet ved siden av andre fag for å få en vid utdanning.

Fantastisk kvalitet på undervisningen tilbudt. Vanskelig fag å lære samt undervise. Til tross for dette er undervisningen her på veldig høyt nivå.

Hva vil du bruke russisk til etter studiene?

Jeg ønsker både å forske på språket etter endt studier og å forelese/undervise pp universitetsnivå. Russisk er utrolig spennende språk, som inneholder mange skjulte skatter.

Usikker, men har absolutt lyst til å jobbe opp mot Russland, enten i diplomati eller næringsliv. Alternativt er det bruk for russisk generelt, ettersom situasjonen er slik den er i dag og jeg mener det er viktig æ ha folk som forstår Russland og russere.

Etter studiene har jeg lyst til å bruke russisk videre til nordområdesamarbeid eller en form for norsk-russisk-samarbeid. Å kunne språket gir en mye bredere forståelse for resten av landet og kulturen.

Jeg ønsker å bruke russisk i arbeidslivet, da jeg ønsker å søke praktikant i Russland. Det vil være viktig for meg å kunne lese, skrive og snakke russisk!

Det vet jeg ikke enda, men siden vårt land har Russland som nabo er det mange bedrifter som sikkert har godt av russisk språklige arbeidere.