Universitetet i Tromsø

På grunn av omorganiseringen fra U-vett til RESULT, har driften av videokonferanse blitt lagt om slik at brukerne skal kunne være selvhjulpne.

Videokonferansen på rom TF 1.443 er lagt ned. Vidokonferansen på rom TF 1.441 fungerer som før. Du vil bli tilsendt en guide for hvordan du selv kobler opp videokonferansen når du booker rommet. Hvis det oppstår problemer, tilbyr RESULT fortsatt teknisk støtte intil videre. Kontaktpersoner står oppført i guiden du får tilsendt.

Du kan nå selv reservere videokonferanserommene som et hvilket som helst annet rom. Her er en guide for hvordan du gjør rombooking i Outlook. Alle ansatte har nå vanlig tilgang til rommet med sine egne nøkkelkort.