Pedagogiske mapper. Innhold.

1. Web - TV

2. Kunnskapsbasen

3. LMSet

4. Bloggen

5. Wikipedia

© Marit Allern 2009
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).