Skip to main content

Læringssti

Med en Læringssti mener vi en samling Sider satt i et system som reflekterer en pedagogisk tanke eller idé. Vi kan lage lineære læringsløp hvor elevene/studentene følger et undervisningsopplegg ved å følge en sti med en rekke Presentasjonssider montert etter hverandre.

Noe av poenget med læringsstien er å utfordre studentene til egeninnsats ved å legge inn ulike arbeidsoppgaver.

Du får en rask oversikt samt tilgang til de enkelte sidene i Læringsstien ved å klikke på fanen Diagram:
Her får du muligheten til å endre det enkelte elementet - klikk på hurtigmenyen for å få fram alternativene:

Det er også her du setter inn en ny side inne i Læringsstien - den kommer etter (til høyre for) den siden du velger hurtigmenyen fra.

Her er et eksempel fra masterstudiet i voksenpedagogikk. Hele studiet bygges opp med læringsstier over ulike temaer gjennom 3 år.

Her følger studentvisning for Tema 6 (Metodekurset):

Man kan også legge inn krav om å ta en prøve/test før studenten kan komme videre. En slik test kan også føre til en eller flere avgreininger, også kalt brytpunkt, hvor studentene kan gå i ulike retninger (læringsløp).