Bedriftsutvikling

INTRODUKSJON TIL BEDRIFTSUTVIKLING

Ved inngangen til det 21. århundre står norske bedrifter og virksomheter ovenfor en rekke eksterne og interne utfordringer som har betydning for verdiskaping og vekst. De eksterne utfordringer er i særlig grad knyttet til krav om rask omstillingsevne og effektivitet som følge av økt konkurranse i næringslivet nasjonal og internasjonalt. Interne utfordringer er på sin side særlig knyttet til organisasjonsutvikling og ledelse som er tilpasset konkurranseutsatte omgivelser.

Med studietilbudet bedriftsutvikling ønsker Universitetet i Tromsø å bidra med kompetanse som kan styrke bedrifters konkurranseevne og verdiskaping i omgivelser preget av omstilling og konkurranse. Tilbudet er nettbasert og det er bare ved introduksjonen til studie at studentene er fysisk samlet, den øvrige aktiviteten i studie foregår på nett.

Økonomi

Innhold

Steg for steg mot det beste lønnsomhetprogrammet

 1. Vi laget et helt nytt språk for å forstå regnskapet
 2. Konkurrentsammenligning gjør språket helt eksakt
 3. Best resultat pga. best arbeidsmåte
 4. Best arbeidsmåte kan gjenskapes
 5. Garantert økt lønnsomhet

Forelesninger

Forelesningene på nett er opptak som er tilgjengelig for deg som student slik at du kan se de når det passer deg. Her er et eksempel på en introduksjon i økonomi/marked/endringsledelse

Samlinger

Studenter og lærere møtes i sanntid ved bruk av verktøyet Elluminate. Her kan vi ha nettsamlinger slik eksemplet nedenfor viser, eller vi kan regne på øvingsoppgaver i økonomi.

Markedsstrategi

Innhold

Undervisningen tar sikte på å skape innsikt og forståelse for betydningen av markedsstrategi i moderne forretningsvirksomhet som virkemiddel for økt verdiskaping. Veiledende tema er:

 • Markedsstrategi
 • Strategisk verdikjedeanalyse
 • Strategisk ledelse
 • Analyse av markeder
 • Markedskommunikasjon
 • Distribusjon

Forelesninger

Forelesningene på nett er opptak som er tilgjengelig for deg som student slik at du kan se de når det passer deg. Her er et eksempel på en introduksjon i økonomi/marked/endringsledelse

Samlinger

Studenter og lærere møtes i sanntid ved bruk av verktøyet Elluminate. Her kan vi ha nettsamlinger slik eksemplet nedenfor viser, eller vi kan diskutere innhold i markedsplaner.

Endringsledelse

Innhold

Tema endringsledelse vil gi deltakerne innføring i sentrale begreper og teorier når det gjelder endringsprosesser, slik at de blir bedre i stand til å forstå og lede endringsprosesser i egen virksomhet. Veiledende tema er:

 • Endringsledelse
 • Endring og organisasjonslæring
 • Endringens drivkrefter
 • Organisasjonskultur
 • Motstand mot forandring
 • Organisering av endringsprosesser

Forelesninger

Forelesningene på nett er opptak som er tilgjengelig for deg som student slik at du kan se de når det passer deg. Her er et eksempel på en introduksjon i økonomi/marked/endringsledelse

Samlinger

Studenter og lærere møtes i sanntid ved bruk av verktøyet Elluminate. Her kan vi ha nettsamlinger slik eksemplet nedenfor viser, eller vi kan diskutere case.


Undervisning på nett

Som student presentert fagstoffet i ulike formater. Denne introduksjonen viser de viktigste formatene som studenter i bedriftsutvikling vil ta del i.

Studiehverdagen

Innhold og opplegg i bedriftsutvikling er organisert slik at du som student gjennomfører og organiserer en stor del av din læring i Fronter. Her vil du finne planer for gjennomføring, forelesninger og andre hjelpemidler for å lykkes i studentrollen. Nedenfor finner du illustrasjoner på viktige spørsmål om studiehverdagen.

Kontakt

For informasjon og søknad kontakt:

 

Frank Holen

frank.holen@uit.no

Telefon: 776 46 174


Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert. Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close
Du har ikke nyeste versjon (10.1) av Flash installert.
Vennligst innstaller nyeste Flash Plugin for å se videoen
close